banner qc trai

banner

banner qc phai

Chỉ dẫn một số tuyến xe buýt trong mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội

Tuyến xe buýt chuyên đi sân bay Nội Bài

68

86

90

E 10

Tuyến xe buýt

01

02

03A

03B

04

05

06A

06B

06C

06D

06E

07

08A

08B

09A

09B

10A

10B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20A

20B

21A

21B

22A

22B

22C

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35A

35B

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47A

47B

48

49

50

51

52A

52B

53A

53B

54

55A

55B

56A

56B

57

58

59

60A

60B

61

62

63

64

65

66

67

69

72

74

84

85

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101A

101B

102

103A

103B

104

105

106

107

109

112

114

115

116

117

118

119

122

123

124

125

142

143

144

145

146

157

158

159

160

161

162

163

BRT01

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

Từ ngày 01-04-2024 (mùng một tháng tư) 6 tuyến xe buýt ngừng hoạt động ở Hà Nội, gồm có: 10A; 10B; 14; 18; 44; 145.

Một số tuyến xe buýt xuất phát từ một số bến xe

Sân bay Nội Bài 07 * 17 * 68 * 86 * 90 * 109 * E10

Bến xe Gia Lâm

01 * 03A * 15 * 22A * 51 * 69 * 122 *

Bến xe Giáp Bát

03A * 06A * 06B * 06C * 06D * 06E * 21A * 22C * 25 * 29 * 32 * 37 * 41 * 42 * 94 * 101A * 101B * E06 *

Bến xe Mỹ Đình

09B * 16 * 21B * 22B * 30 * 34 * 44 * 46 * 53B * 64 * 74 * 87 * 109 * E01 * 103A * 103B * 157 *

Bến xe Nam Thăng Long

27 * 35A * 35B * 38 * 45 * 57 * 93 * 95 * 112 * 160 *

Bến xe Nước Ngầm

03B * 104 * 16 * 28 * 48 * 60B *

Bến xe Sơn Tây

20A * 20B * 67 * 89 * 118 * 157 *

Bến xe Thường Tín

62 * 125 *

Bến xe Yên Nghĩa

01 * 02 * 21A * 27 * 62 * 66 * 72 * 89 * 91 * 102 * 114 * 123 * 124 * 158 * 163 * BRT01 *

 

Chỉ dẫn một số tuyến tàu điện trong mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội

Các ga tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội

Các ga tàu điện Ga Hà Nội - Cầu Giấy - Nhổn

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các quận huyện, thị xã khác thuộc TP Hà Nội