banner qc trai

banner

banner qc phai

Chỉ dẫn một số tuyến xe buýt, tàu điện trong mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội

Tuyến xe buýt chuyên đi sân bay Nội Bài

68

86

90

Tuyến xe buýt

01

02

03A

03B

04

05

06A

06B

06C

06D

06E

07

08A

08B

09A

09B

10A

10B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20A

20B

21A

21B

22A

22B

22C

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35A

36

37

38

39

41

42

44

45

47A

47B

48

49

50

51

52A

52B

55A

55B

57

60A

60B

66

84

85

87

88

89

92

97

98

99

100

104

105

106

107

117

157

158

159

161

162

163

BRT01

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

Tàu điện

Các ga tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các quận huyện, thị xã khác thuộc TP Hà Nội