banner qc trai

banner

banner qc phai

Lộ trình, các điểm đỗ, tuyến phố đi qua của tuyến xe buýt số 67 ở Hà Nội

Lưu ý:

- Do ảnh hưởng tuyến phố đi bộ xung quanh thành cổ Sơn Tây nên lộ trình bỏ qua những điểm đóng khung màu đỏ.

- Thời gian ảnh hưởng vào cuối tuần tùy thuộc thực tế hoạt động của tuyến phố đi bộ.

odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no01
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no02
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no03
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no04
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no05
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no06
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no07
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no08
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no09
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no10
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 67 ở Hà Nội no11

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các tuyến bus và tàu điện khác ở Hà Nội