banner qc trai

banner

banner qc phai

Lộ trình, các điểm đỗ, tuyến phố đi qua của tuyến xe buýt số 86 ở Hà Nội

Lưu ý:

- Do ảnh hưởng tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm nên lộ trình thay đổi bằng cách thay các điểm đóng khung màu xanh bằng các điểm đóng khung màu đỏ.

- Thời gian ảnh hưởng từ tối thứ sáu đến hết chủ nhật hàng tuần.

odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 86 ở Hà Nội no01
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 86 ở Hà Nội no02
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 86 ở Hà Nội no03
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 86 ở Hà Nội no04
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 86 ở Hà Nội no05
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 86 ở Hà Nội no06

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các tuyến bus và tàu điện khác ở Hà Nội