banner qc trai

banner

banner qc phai

Lộ trình, các điểm đỗ, tuyến phố đi qua của tuyến xe buýt số 40 ở Hà Nội

Lưu ý:

- Do ảnh hưởng tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang nên lộ trình thay đổi bằng cách thay các điểm đóng khung màu xanh bằng các điểm đóng khung màu đỏ.

- Thời gian ảnh hưởng theo thời gian mở cửa phố đi bộ

odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no01
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no02
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no03
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no04
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no05
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no06
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no07
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no08
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 40 ở Hà Nội no09

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các tuyến bus và tàu điện khác ở Hà Nội