banner qc trai

banner

banner qc phai

Lộ trình, các điểm đỗ, tuyến phố đi qua của tuyến đường sắt đô thị Ga Hà Nội - Cầu Giấy - Nhổn ở Hà Nội

Lưu ý:

Do tàu điện chạy trên cao hoặc ngầm nên các ga đều có lối xuống (hoặc lối lên) tương ứng 2 bên đường. Vì vậy mỗi ga đều có 2 địa chỉ tương ứng 2 bên số chẵn lẻ.

odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tàu điện ga hà nội nhổn ở Hà Nội no01
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tàu điện ga hà nội nhổn ở Hà Nội no02

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các tuyến bus và tàu điện khác ở Hà Nội