banner qc trai

banner

banner qc phai

Lộ trình, các điểm đỗ, tuyến phố đi qua của tuyến xe buýt số BRT-01 ở Hà Nội

Lưu ý:

- Tuyến buýt BRT sử dụng nhà chờ giữa đường nên chiều đi và chiều về có cùng điểm đỗ, chỉ khác thứ tự

- Với mỗi điểm đỗ có thể có địa chỉ hoặc địa danh tương ứng ở 2 bên đường, cách nhau bằng dấu ;

odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus nhanh BRT 01 ở Hà Nội no01
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus nhanh BRT 01 ở Hà Nội no02
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus nhanh BRT 01 ở Hà Nội no03
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus nhanh BRT 01 ở Hà Nội no04

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các tuyến bus và tàu điện khác ở Hà Nội