banner qc trai

banner

banner qc phai

Danh sách các thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

Các thành phố , thị xã (4) Các huyện (4)
Thành phố Bắc Ninh Huyện Gia Bình
Thành phố Từ Sơn Huyện Lương Tài
Thị xã Quế Võ Huyện Tiên Du
Thị xã Thuận Thành Huyện Yên Phong
   

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa chỉ một số cơ quan thuộc tỉnh hoặc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Đảng Ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh