banner qc trai

banner

banner qc phai

Có 12 phường thuộc thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh

Phường Châu Khê

Phường Đình Bảng

Phường Đồng Kỵ

Phường Đông Ngàn

Phường Đồng Nguyên

Phường Hương Mạc

Phường Phù Chẩn

Phường Phù Khê

Phường Tam Sơn

Phường Tân Hồng

Phường Trang Hạ

Phường Tương Giang

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Một số địa danh thuộc thành phố Từ Sơn

Địa chỉ UBND thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Công an thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ BHXH thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Chi cục thuế thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Ga Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ KBNN thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bắc Ninh - thành phố Từ Sơn

Địa chỉ Phòng GD-ĐT thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Thành Ủy Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ TAND thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ Trung tâm dạy nghề và GDTX thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

 

Phân loại địa danh ở trên địa bàn thành phố

Trường học hệ phổ thông

Trường học bậc sau phổ thông

Khu chung cư - khu đô thị

 

Xem các thành phố, thị xã, huyện khác thuộc tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh