banner qc trai

banner

banner qc phai

Có 10 phường và 8 xã thuộc thị xã Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh

Phường An Bình

Phường Gia Đông

Phường Hà Mãn

Phường Hồ

Phường Ninh Xá

Phường Song Hồ

Phường Thanh Khương

Phường Trạm Lộ

Phường Trí Quả

Phường Xuân Lâm

Xã Đại Đồng Thành

Xã Đình Tổ

Xã Hoài Thượng

Xã Mão Điền

Xã Nghĩa Đạo

Xã Ngũ Thái

Xã Nguyệt Đức

Xã Song Liễu

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Một số địa danh thuộc thị xã Thuận Thành

 

Phân loại địa danh ở trên địa bàn thị xã

Trường học hệ phổ thông

Trường học bậc sau phổ thông

Khu chung cư - khu đô thị

 

Xem các thành phố, thị xã, huyện khác thuộc tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh