banner qc trai

banner

banner qc phai

Danh sách Khu tập thể, khu nhà ở, cư xá có địa chỉ và chỉ dẫn trong odau.info

KTT các Ban Đảng trung ương – Huỳnh Văn Nghệ – phường Sài Đồng

KTT Bê tông Chèm – phường Thụy Phương

Khu nhà tập thể Đường sắt – phường Thành Công

KTT 194 Giải Phóng – phường Phương Liệt

KTT Giảng Võ – phường Giảng Võ

KTT Kim Liên – phường Kim Liên

Khu nhà tập thể Lâm Sản – phường Trung Liệt

KTT Nam Đồng – phường Nam Đồng

KTT Học Viện Nguyễn Ái Quốc – phường Ô Chợ Dừa

KTT Nguyễn Công Trứ – phường Phố Huế

KTT Thành Công – phường Thành Công

KTT Trung Tự – phường Trung Tự

KTT Văn Chương – phường Văn Chương

Lưu ý: Giả sử tìm tên trường "Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi" cần tìm ở vần n

inner qc so 1 inner qc so 2