banner qc trai

banner

banner qc phai

Địa chỉ Bảo tàng kỹ thuật – P. Thượng Thanh – Q. Long Biên - Hà Nội

odau.info: Địa chỉ Bảo tàng vũ khí - P. Thượng Thanh

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng phường Thượng Thanh

Địa danh khác cùng quận Long Biên