banner qc trai

banner

banner qc phai

Một số địa danh ở xã Lại Thượng – huyện Thạch Thất

Cơ quan

UBND xã Lại Thượng - huyện Thạch Thất

Trường học

Trường mầm non Lại Thượng – khu A - xã Lại Thượng - huyện Thạch Thất

Trường mầm non Lại Thượng – khu C - xã Lại Thượng - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Lại Thượng - xã Lại Thượng - huyện Thạch Thất

Trường THCS Lại Thượng - xã Lại Thượng - huyện Thạch Thất

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng huyện Thạch Thất

Quận huyện, thị xã khác ở Hà Nội