banner qc trai

banner

banner qc phai

Một số địa danh ở xã Cần Kiệm – huyện Thạch Thất

Cơ quan

UBND xã Cần Kiệm - huyện Thạch Thất

Công an xã Cần Kiệm - H. Thạch Thất

Trường học

Trường mầm non Cần Kiệm - xã Cần Kiệm - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Cần Kiệm - xã Cần Kiệm - huyện Thạch Thất

Trường THCS Cần Kiệm - xã Cần Kiệm - huyện Thạch Thất

Địa danh khác

Chùa Cực Lạc - huyện Thạch Thất

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng huyện Thạch Thất

Quận huyện, thị xã khác ở Hà Nội