banner qc trai

banner

banner qc phai

Một số địa danh ở xã Canh Nậu – huyện Thạch Thất

Cơ quan

UBND xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất

Công an xã Canh Nậu - H. Thạch Thất

Trường học

Trường mầm non Canh Nậu - xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Minh Hà A - xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Minh Hà B - xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất

Trường THCS Minh Hà - xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất

Trường THPT Minh Hà - xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất

Địa danh khác

Đình chùa Thôn Bến - huyện Thạch Thất

Đình làng Canh Nậu - huyện Thạch Thất

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng huyện Thạch Thất

Quận huyện, thị xã khác ở Hà Nội