banner qc trai

banner

banner qc phai

Một số địa danh ở xã Xuân Đình – huyện Phúc Thọ

Cơ quan

UBND xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Công an xã Xuân Đình - H. Phúc Thọ

Trường học

Địa chỉ Trường mầm non Cẩm Đình - xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Trường mầm non Xuân Phú - xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Trường tiểu học Xuân Đình - xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Địa chỉ Trường tiểu học Xuân Đình, cơ sở Cẩm Đình - xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Trường THCS Xuân Đình - xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Địa chỉ Trường THCS Xuân Đình, cơ sở Cẩm Đình - xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Địa danh khác

Địa chỉ Chùa Cẩm Đình - huyện Phúc Thọ

Địa chỉ Đình Cẩm Đình - huyện Phúc Thọ

Nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân Đình - huyện Phúc Thọ

Địa chỉ Nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân Đình – khu Cẩm Đình - huyện Phúc Thọ

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng huyện Phúc Thọ

Quận huyện, thị xã khác ở Hà Nội