banner qc trai

banner

banner qc phai

Một số địa danh ở xã Phùng Xá – huyện Thạch Thất

Cơ quan

UBND xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất

Công an xã Phùng Xá - H. Thạch Thất

Trường học

Trường mầm non Phùng Xá – điểm trường Đồng Nương - xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Phùng Xá - xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất

Trường THCS Phùng Xá - xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất

Trường TH - THCS Oxford – Thạch Thất - xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất

Trường THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất - xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất

Khu công nghiệp

Khu Công nghiệp Phùng Xá - huyện Thạch Thất

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng huyện Thạch Thất

Quận huyện, thị trấn khác ở Hà Nội