banner qc trai

banner

banner qc phai

Một số địa danh ở xã Bình Phú – huyện Thạch Thất

Cơ quan

UBND xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

Công an xã Bình Phú - H. Thạch Thất

Trường học

Trường mầm non Bình Phú B - xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Bình Phú A - xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

Trường tiểu học Bình Phú B - xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

Trường THCS Bình Phú - xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

Trường THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất - xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

Trường đại học Công nghiệp Việt Hung - huyện Thạch Thất

Địa danh khác

Chùa Khánh Vân - huyện Thạch Thất

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng huyện Thạch Thất