banner qc trai

banner

banner qc phai

Lộ trình, các điểm đỗ, tuyến phố đi qua của tuyến xe buýt số 14 ở Hà Nội

Tuyến dừng hoạt động từ ngày 01-04-2024 (mùng 1 tháng 4)

Lưu ý:

- Do ảnh hưởng tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm nên lộ trình thay đổi bằng cách thay các điểm đóng khung màu xanh bằng các điểm đóng khung màu đỏ.

- Thời gian ảnh hưởng từ tối thứ sáu đến hết chủ nhật hàng tuần.

odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no01
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no02
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no03
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no04
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no05
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no06
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no07
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no08
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no09
odau.info: lộ trình và tuyến phố đi qua của tuyến bus số 14 ở Hà Nội no10

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Xem các tuyến bus và tàu điện khác ở Hà Nội