banner qc trai

banner

banner qc phai

Phòng Giáo dục và đào tạo Cầu Giấy – TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 485 Nguyễn Khang, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đi đường Cầu Giấy theo hướng từ Trần Thái Tông đi vào trung tâm, đến trước Cầu Giấy rẽ phải vào Nguyễn Khang. Đi khoảng 50m là đến.

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng quận Cầu Giấy

Quận huyện, thị trấn khác ở Hà Nội