banner qc trai

banner

banner qc phai

Sở Công Thương TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 331 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng quận Cầu Giấy

Địa danh khác cùng thành phố Hà Nội