banner qc trai

banner

banner qc phai

Cục Điện Ảnh – phường Ngọc Hà – quận Ba Đình - Hà Nội

Địa chỉ: Số 147 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba đình, Hà Nội.

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng phường Ngọc Hà

Địa danh khác cùng quận Ba Đình