banner qc trai

banner

banner qc phai

Văn Phòng Công Chứng Nhà nước Số 7 TP Hà Nội - P. Phú La - Q. Hà Đông - Hà Nội

Địa chỉ: Số 23 Hà Cầu, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội. Đi đường Quang Trung rẽ vào đường Văn phú. Đi khoảng 170m đến ngã tư phố Hà Cầu thì rẽ trái, đi tiếp 50m là tới.

 

inner qc so 1 inner qc so 2

Địa danh khác cùng phường Phú La

Địa danh khác cùng quận Hà Đông