banner qc trai

banner

banner qc phai

Chào mừng bạn vào website Ở đâu . info

Ở đâu .info là trang chỉ đường, tìm đường đến một số địa danh trên toàn Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, trang tập trung dữ liệu tại Hà Nội theo 4 nhóm chính là:

* Nhóm cơ quan hành chính xã phường, quận huyện như là ủy ban nhân dân, công an, bảo hiểm xã hội, chi cục thuế,...

* Nhóm trường học

* Nhóm các tòa nhà chung cư, văn phòng và khu đô thị mới.

* Nhóm các địa danh khác như chùa, nhà thờ, đình đền,... và đặc biệt là thông tin về tuyến, điểm dừng đỗ của hệ thống giao thông công cộng.

Muốn xem theo vị trí địa giới hành chính nhấn thực đơn "Địa danh"; Muốn xem theo ngành nghề nhấn thực đơn "Ngành"

Trang nhận các quảng cáo trên trang chủ và hàng nghìn trang con để có nguồn phát triển. Quảng cáo chia làm 2 loại là

* Đặt liên kết để nhấn đến website khách hàng

* Quảng cáo địa chỉ, địa điểm khách hàng như nhà hàng, công ty, khách sạn,...

inner qc so 1 inner qc so 2